Utställningar

Skellefteå 7-8/6 2003
En liten sammanställning från min första utställning

Umeå 27/3 2004
Min  andra utställning

Skellefteå 9/10 2004
Min tredje utställning